کفسابی ساختمان در کرج

کفسابی ساختمان در کرج کفسابی ونماشویی گروه تهران ساب:بیش از 10سال سابقه درخشان با ارائه خدمات کفسابی ونماشویی اعتبار ماست. نماشویی ساختمان وکفسابی وسنگسابی تخصص وتجهیزات مدرن بروز میخواهد درذیل به علت های اصلی نیازمندی به کفسابی می پردازیم عدم ترازبودن موزاییک هاویا سنگ ها که دراین صورت لبه های بالایی وپایینی سنگ ها ویاموزاییک […]

هزینه و قیمت نماشویی

هزینه و قیمت نماشویی تعرفه و قیمت نماشویی ب عوامل مختلفی بستگی دارد که در این بخش ب چند مورد از آن اشاره میکنیم . البته لازم ب ذکر است نماشویی ک برای تعیین دقیق قیمت نیاز ب حضور در محل می باشد . نماشویی بدون داربست و با طناب دراین نماشویی که با طناب […]

کفسابی و سنگسابی در تهران

کفسابی و سنگسابی در تهران شیشه ای کردن وبراق کردن سنگها هماننند نمونه کارهایی که مشاهده می کنید با جدید ترین دستگاهای روزدنیا با بهترین کیفیت ممکن و مناسب ترین قیمت با نمونه کاررایگان ساب زدن سنگ کف پولیش وبراقیت کفسابی سنگ ساب زنی سنگ سابی کردن سنگ براق وآینه ای کردن سنگ ترمیم وباز […]

پیچ ورولپلاک نما -کفسابی-نماشویی با طناب

پیچ ورولپلاک نما -کفسابی-نماشویی با طناب قبل از اجرای پیچ ورولپلاک باید در نظر داشت که از چه نوع ابزاری مناسب برای انجام کار یعنی پیچ ورولپلاک سنگ نما ساختمان جهت محکم کردن سنگ وجلوگیری از سقوط آن هنگام حوادث غیرمترقبه باید مورد استفاده گیرد تا ازوارد شده تنش های غیر مجازو شل شده نما […]