هزینه و قیمت نماشویی

هزینه و قیمت نماشویی تعرفه و قیمت نماشویی ب عوامل مختلفی بستگی دارد که در این بخش ب چند مورد از آن اشاره میکنیم . البته لازم ب ذکر است نماشویی ک برای تعیین دقیق قیمت نیاز ب حضور در محل می باشد . نماشویی بدون داربست و با طناب دراین نماشویی که با طناب […]